การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า จนถึงมือของลูกค้า

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

  • ทางบริษัทได้รับใบสั่งซื้อ Purchase Order (PO) จากลูกค้า จากช่องทาง Business Line, Email, Fax
  • เจ้าหน้าทำการยืนยันใบสั่งซื้อที่ได้รับทางช่องทางการสื่อสารที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้
  • ลูกค้าแจ้งโอนเงิน ตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัท เรียบร้อย
  • เจ้าหน้าที่จะเตรียมทดสอบสินค้า ก่อนส่งมอบ และมีการแจ้งลูกค้าก่อนส่งสินค้า โดยทางบริษัทฯ จะใช้ช่องการการจัดส่งดังนี้
    • จัดส่งโดยบริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ปส์ จำกัด
    • จัดส่งโดยบริษัท ขนส่งเอกชน

บริการขนส่งเอกชน และการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

จัดส่งเอกสาร

SKOOTAR

จัดส่งสินค้า

Alpha fast logo

จัดส่งสินค้า เอกสาร พร้อมเก็บเงินปลายทาง

SKOOTAR

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

ในการจัดส่งสินค้าของทางบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ทางบริษัทฯ ได้จัดพื้นที่การให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าตามความเหมาะสม ดังนี้

  • พื้นที่ : กรุงเทพและปริมณฑล ค่าขนส่ง 150 บาท หรือจัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป
  • พื้นที่ : นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค่าขนส่ง 300 บาท หรือจัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป