โซลินอยด์วาล์วลม

โซลินอยด์วาล์วลม (Air Solenoid Valve) คืออะไร

โซลินอยด์วาล์วลม (Air Solenoid Valve) นั้นคือ Pneumatic Directional Control Valve หรือ วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลม ประเภทหนึ่ง ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือ อุปกรณ์ลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมทิศทางลม หรือเรียกว่าประตูเปิดปิดลมก็ว่าได้ ทำหน้าที่ควบคุมลมให้ไหลเข้าไปในอปกรณ์นิวแมติกส์ อย่างเช่น กระบอกลม Air Cylinder Actuator เพื่อสั่งงานให้มันเคลื่อนที่ โดยอาศัยแรงดันไฟฟ้าในการควบคุมผ่าน Solenoid Coil ซึ่งเป็นขดลวดที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดึงแกนหรือ Piston ให้เคลื่อนที่เปิดปิดทางลมที่ช่องต่างๆ

Pneumatic Directional Control Valve หรือ วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลม มีกี่ประเภท

ในการแบ่งประเภทของ Pneumatic Directional Control Valve หรือ วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลม นั้นเราจะแบ่งตามลักษณะของการสั่งงาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลินอยด์ (Solenoid Coil) ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติ
  2. Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า มีจำนวน Port แบบ 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทาง
  3. Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค

Showing 1–12 of 530 results