เทอร์มินอลบล็อก

เทอร์มินอลบล็อก (Terminal Block) คืออะไร

เทอร์มินอลบล็อก คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพักสายไฟฟ้า ภายในตู้คอนโทรล (Control Box) ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (MDB) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้กับภายนอกผ่านทางสายไฟ มีขนาดให้เลือกใช้งานตามขนาดของสายไฟฟ้า มีประโยชน์ในการช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการต่อสายไฟเข้ากับตัวเทอร์มินิลของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งอาจจะรับน้ำหนักของสายไม่ไหว นอกจากนี้เทอร์มินอลบางรุ่นสามารถต่ออุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าได้เช่น Fuse Terminal, Surge Protection และยังช่วยให้การซ่อมบำรุงดูแลรักษา ตู้คอนโทรล เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

Showing 1–12 of 111 results