หน้าจอแสดงผลโหลดเซลล์

หน้าจอแสดงผลโหลดเซลล์ (Load Cell Indicator) คืออะไร ต่างกับ Weighing Indicator อย่างไร?

ก่อนจะอธิบายความแตกต่างของหน้าจอแสดงผลทั้ง 2 แบบนี้ ขอแนะนำก่อนว่าหน้าจอแสดงผลโหลดเซลล์ (Load Cell Indicator) นั้น คือ เครื่องมือวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบมาให้สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าขนาดไมโครโวลต์ micro Volt จะถึงระดับมิลลิโวลต์ mV. ที่ทำอย่างนี้ได้เพราะวงจรวัดทางด้านอินพุตออกแบบเป็นแบบ Instrument Amplifier ซึ่งทำงานแบบ Wheatstone Bridge แบบ 4 ขา โดยการรับสัญญาณจาก Transducer Strain Gauge หรือ Load Cell ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดแรง

ในส่วนของหน้าจอแสดงผลน้ำหนัก(Weighing Indicator) นั้นก็คือ เครื่องชั่งน้ำหนักนั่นเอง แต่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่แยกในส่วนของแท่นชั่ง กับส่วนของหน้าจออ่านค่าออกจากกัน แต่อย่างไรก็ตามภายในแท่นชั่งนั้น ก็ยังประกอบไปด้วย Sensor วัดค่าน้ำหนักหรือ Load Cell ที่ออกแบบมาสำหรับวัดค่าน้ำหนักโดยเฉพาะ มีหน่วยแสดงผลเป็น กรัม (g) กิโลกรัม (kg) หรือตัน (Ton)

แล้วหน้าจอแสดงผลทั้ง 2 แบบนี้ แตกต่างกันอย่างไรนั้น จริงๆ แล้วในแง่ของการต่อกับ Sensor Load Cell นั้นไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะใช้แทนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือเรื่องของประเภทของงานที่ใช่ เช่น ถ้าเราต้องการวัดค่าแรง ที่มีหน่วยเป็น Newton หรือแรงที่เป็นแบบ Push-Pull ที่อยู่ในเครื่องทดสอบชิ้นงาน อาจจำเป็นต้องใช้ Load Cell Indicator เนื่องจากจะมีความสามารถในการอ่านค่าได้  ทิศทาง แต่ถ้าเป็นงานชั่งน้ำหนักอย่างเดียวคงหนีไม่พ้นที่จะใช้เป็น Weighing Indicator หรือหน้าจอแสดงผลน้ำหนัก หากมีข้อสงสัยสัยเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผล สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ป จำกัด

Showing 1–12 of 20 results