กระบอกลม

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) คืออะไร

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) หรือ Actuator คือ อุปกรณ์ลมชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนทางกล โดยการใช้ลมอัดเพื่อเปลี่ยนพลังงานแรงดันลม เป็นพลังงานกล ซึ่งมีผลทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา ในการเลือกซื้อตัวกระบอกลม จะต้องออกแบบระยะของการเคลื่อนที่ ที่เราต้องการ รวมถึงขนาดของแรงที่ต้องการในการผลักวัตถุ เพื่อเลือกขนาดของตัวกระบอกลมให้ถูกต้อง ในการความคุมกระบอก จะต้องใช้ตัว Solenoid Valve ร่วมกับ Proximity Limit Switch เพื่อความคุมการเคลื่อนที่และระยะของกระบอกลม

Showing 1–12 of 299 results