ชุดกรองลม

ชุดกรองลม (F.R.L.Units) คืออะไร

ชุดกรองลม (F.R.L.Units) หรือ Air Service Unit คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ ทำหน้าที่เตรียมลม (Air Preparation Unit) โดยปรับปรุงคุณภาพลม ให้พร้อมใช้งานในระบบนิวแมติกส์ ตั้งแต่ความคุมความสะอาศ เพื่อป้องกันเศษฝุ่นต่างๆ เข้าไปในะระบบลมทำให้อุปกรณ์ เช่น วาล์วต่างๆ ได้รับความเสียหาย รวมถึงการควบคุมระดับของความดันหรือแรงดันลมให้คงที่และได้ตามความต้องการ ชุดกรองลมในระบบนิวเมติกส์ FRL นั้น หลักๆ แล้วจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ

  1. F (Fillter) ฟิลเตอร์ตัวกรองอากาศ อุปกรณ์กรองอากาศ (Air Filter)
  2. R (Regulator) หัวปรับความดันลม ตัวปรับแรงดันลม ชุดปรับแรงดันลม (Air Regulator)
  3. L (Lubricator) ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

Showing 1–12 of 237 results