เกจวัดความดันแบบเข็ม

เกจวัดความดันแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge) คืออะไร ?

เกจวัดความดันแบบเข็ม (Analog Pressure Gauge) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและอ่านค่าความดัน หรือแรงดันของ ของไหล เช่น อากาศ ก๊าซ น้ำมัน ซึ่งความดันที่กล่าวถึงมีทั้งแบบ Absolute Pressure Gauge, Differential Pressure Gauge โดยเกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ที่นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นแบบ Analog หรือเป็นแบบที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบเข็ม ซึ่งใช้ในการชี้ค่าไปยังสเกลบนหน้าปัดเพื่ออ่านค่า มีข้อดีคือราคาถูก แต่มีข้อเสียคือค่าความละเอียดในการวัด รวมถึงโอกาสที่จะเกิด Reading Error หรือความผิดพลาดจากการอ่านค่าโดยใช้ตาของเรา เนื่องจากมีเรื่องของมุมการมองเห็นมาเกี่ยวข้อง

Showing 1–12 of 143 results