เกจวัดความดันแบบดิจิตอล

เกจวัดความดันดิจิตอล หรือ Digital Pressure Gauge คืออะไร ?

เกจวัดความดันดิจิตอล (Digital Pressure Gauge) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดัน หรือความดันของไฟล เช่น น้ำ ลม ก๊าซ น้ำมัน น้ำมันไฮครอลิค โดย Digital pressure gauge จะแสดงค่าความดันที่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข มีทั้งแบบที่เป็น LED, LCD ดังนั้นตัวเพลชเชอร์เกจ (pressure gauge) แบบนี้จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานจาก แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าเลี้ยงวงจรจากภายนอก เพื่อให้มันสามารถทำงานได้

เกจวัดความดันแบบดิจิตอล (Digital Pressure Gauge) นั้น เริ่มนิยมใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีข้อดีตรงที่หน้าจอสามารถที่จะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ เพียงแค่กดปุ่มเปลี่ยนแปลงหน่วย และมีค่าความละเอียดในการวัดสูงกว่าแบบเข็ม รวมถึงโอกาสที่จะเกิด Reading Error หรือความผิดพลาดจากการอ่านค่าโดยใช้ตาของเรานั้นแทบจะไม่มี เนื่องจากไม่มีเรื่องของมุมในการอ่านค่ามาเกี่ยวข้อง

Showing 1–12 of 23 results