หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ

หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ (Temperature Indicator) คือ?

หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ (Temperature Indicator) คือ หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เช่น เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) ซึ่งมีหลากหลายชนิด เช่น Thermodouple type K, J, R, S หรือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่เป็นแบบความต้านทาน เช่น อาร์ทีดี RTD PT100, PT1000 โดยค่าที่จากเซนเซอร์เหล่านี้จะมีย่านการวัดที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเซนเซอร์

การเลือกหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ (Temperature Indicator) ให้เหมาะกับเซนเซอร์

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีเซนเซอร์ ดังนั้นการเลือกหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ (Temperature Indicator) ให้เหมาะกับเซนเซอร์นั้นจึงมีส่วนสำคัญ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือก Temperature Indicator ดังนี้

  1. ประเภทของ Temperature Sensor ว่าเป็น Thermocouple หรือ RTD
  2. อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุดในการวัด จะได้เลือกจำนวนหลัก Digi ของหน้าจอแสดงผลแบบ Digital ให้ครอบคลุมการใช้งาน
  3. ความละเอียดในการวัดต้องการมีจุดทศนิยมหรือไม่
  4. ขนาดของการติดตั้ง เช่น DIN 48x96mm, DIN 72x36mm
  5. ไฟเลี้ยงวงจร แบบ AC 220V หรือ DC 24V
  6. จำนวนอินพุตที่ต้องการอ่านค่าว่าที่ช่อง Channels

Showing all 10 results