ซอฟสตาร์ท มอเตอร์

ซอฟสตาร์ท มอเตอร์ (Motor Soft-Starter) คืออะไร?

ซอฟสตาร์ท (Soft start) หรือ ซอฟสตาร์ท มอเตอร์ (Motor Soft-Starter) คือ อุปกรณ์พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกแบบมาใช้กับการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าและทำให้แรงดันไฟฟ้าตกในช่วงของการสตาร์ทของมอเตอร์ซึ่งกินกระแสมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวมอเตอร์ Induction Motor และกลไกขับเคลื่อนต่างๆ Mechanic เช่น เฟือง สายพาน ลูกรอก เสื่อมสภาพแล้วกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ซอฟสตาร์ท มอเตอร์ จึงสามารถช่วยให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ต้นกำลังต่างๆ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และยังส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในการเลือกใช้งานตัว Soft-Start Motor จำเป็นต้องดูขนาดของมอเตอร์ ประเภทของโหลด รวมถึงรูปแบบการทำงานว่าต้องการให้ทำงานในช่วงมอเตอร์เริ่มหมุน Soft-Start Motor หรือช่วงมอเตอร์เริ่มหยุดหมุน Soft-Stop Motor หรือทั้งคู่

Showing 1–12 of 444 results