โวลต์มิเตอร์

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) คือ? ใช้ทำอะไร?

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) แบบ Panel คือ เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด ในวงจร ซึ่งจะติดตั้งกับแผงตู้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อใช้ดูค่าระดับแรงดันไฟฟ้าเอซี (AC Volt Meter) หรือ ดีซี (DC Volt Meter) โดยมีหน่วยการวับเป็น mV, V

โวลต์มิเตอร์ที่ดี ดูที่อะไร?

การเลือกโวลต์มิเตอร์ที่ดีนั้น จะต้องเลือก โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) ที่มีค่าความต้านทานภายใน (Input impedance) สูงๆ เพื่อให้ไม่เป็นโหลดแก่วงจรไฟฟ้า และไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน

วิธีใช้โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter)

วิธีใช้โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) ต้องต่ออินพุตในตรงย่านวัด ถ้าไม่แน่ใจให้เลือกอินพุตที่มีย่านวัดค่าสูงสุดไว้ก่อน แล้วค่อยลดลง โดยการต่อขนานกับวงจร ซึ่งถ้าเป็นแรงดันเอซี AC Volt ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นแรงดันดีซี DC Volt จะต้องดูขั้วไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดย Digital Volt Meter แบบพาเนล นั้นมีข้อดีตรงที่สามารถอ่านค่าได้โดยง่าย และยังสามารถสเกลค่าปรับค่าการวัดให้ตรงกับตัวโวลต์มิเตอร์มาตรฐานได้ นอกจากนี้บางรุ่นจะมีช่องสื่อสาร เช่น RS-485 Modbus ไว้คุยกับอุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC, PC หรือโปรแกรม SCADA ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน การติดติดตั้ง Digital Volt Meter ได้ที่ บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ป จำกัด

Showing 1–12 of 52 results