ตัวแปลง USB RS-232 RS-485 LAN

ตัวแปลงสัญญาณสื่อสาร Media Converters

ตัวแปลงสัญญาณสื่อสาร Media Converters คือ อุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณสื่อสารในชั้น Physical Layer ให้เป็นสัญญาณสื่อสารที่ต้องการ หรือเหมือนกันกับอีกฝั่งที่ต้องการสื่อสารด้วย ซึ่งปกติแล้วก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน เช่น ถ้าเป็นระยะทางไกลๆ ก็จะนิยมใช้เป็น RS-485 แต่ถ้าไกลแล้วต้องการความเร็วสูง ก็จะใช้เป็น Ethernet to Fiber Optic หรือ RS-485 to Fiber Optic หรืออาจจะแปลงสัญญาณเป็นแบบไร้สายก็ได้ เช่น WiFi

Showing 1–12 of 439 results