ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์ Inverter Drive คืออะไร ?

อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์ Inverter Drive หรือ AC Drive, VFD นั้น คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วรอบหรือแรงบิดของมอเตอร์ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ Frequency ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ 3 เฟส Three Phase Induction Motor เพื่อทำให้ค่าความเร็วเหมาะสมกับภาระโหลดของมอเตอร์ เป็นผลทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

หลายๆ ครั้งผู้ใช้งานมีความเข้าใจผิดว่า AC Drive กับ Softstarter Motor นั้นคือตัวเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วต่างกัน ซึ่งตัว AC Drive สามารถทำงานในส่วนอง Softstarter motor ได้ แต่ Soft Starter Motor นั้นไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้ ดังนั้นในปัจจุบัน Inverter VSD หรือ AC Drive จึงมีใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การเคลื่อนย้ายวัสดุ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จึงมีการพัฒนาฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆ ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับงานที่ใช้มากยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมแรงบิดให้คงที่ แทนที่จะควบคุมความเร็วรอบอย่างเดียว ซึ่งมีใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ พลาสติก ที่ต้องมีการม้วนเก็บ หรือคลี่ชิ้นงานออกจากแกน Role

Showing 1–12 of 1393 results