หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์สื่อสารแบบอนุกรม

ตัวแปลงสัญญาณ Serial เช่น RS-232C, RS-485, RS-422 จากคอนโทรเลอร์ หรือเครื่องมือวัดต่างๆ ไปเป็นระบบ IP Address ทำให้สามารถเชื่อมระบบ LAN หรือ WiFi ที่เป็นการสื่อสารแบบไร้สาย Wireless ได้

เน็ตเวิร์คสวิตซ์อุตสาหกรรม

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คอนโทรเลอร์ เครื่องมือวัดต่างๆ ที่มี IP Address ผ่านทาง Ethernet หรือ Fiber Port เข้าเป็นวงเดียวกันบนเครือข่าย ทำให้สามารถมองเห็นกัน แชร์ข้อมูลกัน หรือควบคุมกันได้

เครือข่ายไร้สายอุตสาหกรรม

ใช้สำหรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ คอนโทรลเลอร์ ผ่านคลื่นวิทยุ โดยไม่ต้องเดินสายไฟ ปัจจุบันมีมาตรฐานการเชื่อมต่อสื่อสารที่นิยมใช้ 2 แบบ คือ Cellular เช่น 3G, 4G LTE, GPRS และ Wireless เช่น WiFi

ไทม์เซิร์ฟเวอร์ NTP/PTP Time Server

ใช้สำหรับสร้างสัญญาณนาฬิกามาตรฐาน Master Clock โดยรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS เพื่อใช้อ้างอิงวัน เวลาที่เที่ยงตรง Precision Time ของระบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ควบคุม ออกอากาศ การเก็บ Log

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบบ Off Line Standby

ใช้สำรองไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าดับเพียงอย่างเดียว ไม่มีฟังก์ชั่น  เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ชุด เป็น UPS ราคาประหยัด มีขนาดเล็ก ใช้กับโหลดไม่เกิน 1 kVA ไม่มีการป้องกันไฟตก ไฟเกิน และการรักษาแรงดันไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบบ Line Interactive

ใช้สำรองไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าดับ และสามารถป้องกันไฟตก ไฟเกิน และรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ได้ เป็น UPS ขนาดกลาง ใช้กับโหลดไม่เกิน 5 kVA ราคาปานกลาง เหมาะสำหรับห้อง Server ขนาดเล็ก ห้อง Lab

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบบ True Online Double Conversion

เป็นระบบสำรองไฟฟ้า UPS ขนาดใหญ่ ใช้กับโหลดแต่ 10kVA - 100kVA ขึ้นไป การติดตั้งต้องทำโดยผู้ชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพไฟฟ้า เหมาะสำหรับห้อง Data Center, Laboratory, Broadcast, Robot

แบตเตอรี่สำหรับเครืองสำรองไฟ UPS Battery

แบตเตอรี่สำหรับเครืองสำรองไฟ UPS Battery ขนาดกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 7Ah ขึ้นไป แรงดันไฟฟ้า 12V, 24V และ 48 VDC รวมถึง Battery Bank เพื่อเพิ่มเวลาสำรองไฟ และแบตแห้ง Deep Cycle ที่เก็บประจุนาน

เพาเวอร์ปลั๊ก Power Plug

คอนเนคเตอร์ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง ใช้สำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220VAC, 380 VAC หรือต่ำกว่าได้ และมีขนาดพิกัดกระแสสูงตั้งแต่ 16A ถึง 125A ขึ้นอยู่รุ่น มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบตัวผู้ และตัวเมีย

เทอร์มินอลบล็อก Terminal Block

เทอร์มินอลสำหรับพักสายไฟฟ้าในกล่องหรือตู้คอนโทรล ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ เพื่อความสะดวกในการทำงาน สามารถใส่สัญลักษณ์ได้ มีสี และขนาดให้เลือก เช่น 1.5mm, 2.5mm, 4mm หรือใหญ่กว่า บางรุ่นยึดกับราง DIN ได้

พาเนลมิเตอร์ Panel Meter

แอมป์มิเตอร์ Amp Meter

สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยมีให้เลือกทั้งแบบ AC, DC การต่อใช้งานสามารถต่อได้ทั้ง 2 แบบ คือแบบต่ออนุกรมกับจุดวัดกระแส ซึ่งเหมาะสำหรับวัดกระแสไม่เกิน 5 แอมป์ กับแบบผ่าน CT และ R-Shunt ซึ่งวัดกระแสสูงได้

หน้าจอแสดงผลโหลดเซลล์ Load Cell Indicator

ใช้สำหรับรับสัญญาณจากเซนเซอร์ เช่น Load Cell, Pressure Sensor, Torque Sensor ที่ใช้หลักการของ Stain gauge แล้วนำมาแสดงค่าตามที่ต้องการ เช่น น้ำหนักของเครื่องผสมปูน ความดันของน้ำมัน หรือค่าแรงบิดชิ้นงาน

โวลต์มิเตอร์ Volt Meter

สำหรับวัดค่าแรงดันไฟฟ้า โดยมีให้เลือกทั้งแบบ AC, DC การต่อใช้งานสามารถต่อได้ทั้ง 2 แบบ คือแบบต่อขนานกับจุดวัดแรงดันโดยตรง สำหรับแรงดันไม่เกิน 500 โวลต์ กับแบบผ่าน PT หรือหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้า

หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ Temperature Indicator

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับติดหน้าตู้คอนโทรล ใช้วัดและแจ้งเตือนเมื่อค่าอุณหภูมิที่วัดได้ผิดปกติ สามารถรับสัญญาณจากเซนเซอร์อย่าง Thermocouple Type ต่างๆ, RTD PT100 ได้ มีทั้งแบบ 1 Channel และ Multi Channels

วัตต์มิเตอร์ Power Meter

ใช้สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้า รวมถึงค่าตัวแปรทางไฟฟ้าต่างๆ ที่ตู้ MDB เช่น ค่า kW, kVA, kVAR, Hz, Watt Hour, PF ซึ่งมีทั้งแบบ Single Phase และ Three Phase บางรุ่นสามารถต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บค่าได้

พัลส์มิเตอร์ RPM Meter and Pulse Meter

ใช้สำหรับวัดค่าความเร็วรอบ RPM ความเร็ว m/s โดยการวัดสัญญาณพัลส์ที่ส่งมาจากเซนเซอร์ต่างๆ เช่น Encoder, Proximity, Photoelectric Sensor, Flow Sensor สามารถวัดและควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ความเร็วสายพาน

เบรกเกอร์ Circuit Breaker

ใช้สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณืด้านหลัง ทำงานเหมือนกับฟิวส์ แต่จะสามารถรีเซตวงจรกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเกิดการลัดวงจรทางไฟฟ้า

ตัวกันไฟกระชาก Surge Protector

ตัวกันไฟกระชาก Surge Protector ช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต่ออยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ ที่เกิดจาก Surge ทางไฟฟ้า มีทั้งแบบ Module หรือ Single

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Magnetic Contactor

คอนแทคเตอร์สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า โดยอาศัยแรงดันไฟเลี้ยง Coil ซึ่งมีทั้งแบบ 1, 2, 3 และ 4 เฟส ใช้กับแรงดันไฟฟ้า DC หรือ AC ปกตินิยมใช้สำหรับควบคุมมอเตอร์ แบบ AC-3

เพาเวอร์ซัพพลาย Switching Power Supply

แหล่งจ่ายดีซีสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้า AC 110 - 400V เป็น DC 3 - 48V มีทั้งแบบ Single Phase, Three Phase รวมถึงกำลังวัตต์ต่ำถึงสูง

รีเลย์และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า Relay and Power Control

รีเลย์สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า AC หรือ DC โดยอาศัยแรงดันไฟเลี้ยง Coil เพื่อควบคุมหน้าคอนแทคของรีเลย์ แบบ 1,2,3 และ 4 คอนแทค ใช้กับงานที่ทนกระแสต่ำไม่เกิน 60A

สวิตช์ไฟและไพล็อตแลมป์ Control and Signalling

อุปกรณ์ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เครื่องจักร คอนโทรลเลอร์ เช่น Switch, Push Button, Key Switch, Emergency และใช้แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร เช่น Pilot Lamp, Buzzer

ฟิวส์ Fuse

ฟิวส์ อุปกรณ์สำหรับป้องกันการลัดวงจรทางไฟฟ้า Short Circuit Protection ของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีให้เลือกทั้งแบบขาดช้า GM สำหรับมอเตอร์ ขาดเร็วสำหรับ VFD Drive และขาดปกติ

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter

เครื่องมือวัดประจำตัวของช่างซ่อมบำรุง วิศวกร ที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับวัดว่าตัวแปรทางไฟฟ้าต่างๆ ครบในตัวเดียว เช่น แรงดัน กระแส AC/DC ความต้านทาน ตัวเก็บประจุ อุณหภูมิ มีให้เลือกทั้งแบบ CAT III, CAT IV

เครื่องวัดอุณหภูมิ digital Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ digital Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ digital Thermometer คือ เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบ Digital แสดงผลได้เที่ยงตรงและแม่นยำกว่าแบบ Temperature Gauge ตัวเครื่องใช้เซ็นเซฮร์ Thermocouple, RTDs PT100 บางรุ่นเก็บข้อมูลได้

แคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter

เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า AC หรือ DC โดยการคล้องกับสายไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องตัดสายไฟ ทำให้ง่ายต่อการวัดหาค่ากระแส มีตั้งแต่วัดค่ากระแสต่ำๆ mA และกระแสสูง 5000A สามารถอ่านค่า TRMS หรือ AVG ได้

เครื่องเก็บข้อมูล Data Logger

เครื่องเก็บข้อมูล Data Logger

Data Logger หรือ Multi Channels Recorder คือ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถเก็บข้อมูลของสัญญาณอินพุตซึ่งที่มีหลายช่อง โดยค่าที่วัดได้ เช่น แรงดัน กระแส อุณหภูมิ หรือสัญญาณจากเซ็นเซอร์ เช่น Load Cell Strain Gauge

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Bar Code Reader

อุปกรณ์อ่านค่า Bar Code แบบมือถือ ใช้สำหรับงานคลังสินค้า กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม มีทั้งแบบไร้สาย Wireless WiFi, Bluetooth และแบบใช้สาย USB, Serial Port

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera คือ เครืองมือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต หรือระบบซ่อมบำรุง โดยอาศัยการถ่ายภาพความร้อน ที่สะท้อนให้เห็นค่าอุณหภูมิ เช่น มอเตอร์ ตู้ MDB, เครื่องจักร ช่วยลดเวลา

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Analyzer

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Analyzer

Power Meter คือ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้เก็บข้อมูลทางไฟฟ้าในระบบ 1 Phase 3 Phase เช่น Volt, Amp, Watt, VAR, VA, PF, Harmonic และคุณภาพไฟฟ้า เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery Tester

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery Tester

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery Tester มีความจำเป็นสำหรับงานซ่อมบำรุงรักษา UPS ระบบ Solar Cell หรือเครื่องจักรที่มีการใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานสำรอง โดยหาอาการเสียของแบตเตอรี่จากการวัดค่าความต้านทานภายใน milliohm

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ Sensors and Transducers

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Proximity Sensors

ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุ หรือชิ้นงานแบบไม่ต้องสัมผัส เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดไม่เล็กมาก เคลื่อนที่ช้า มีทั้งแบบตรวจจับโลหะ เช่น เหล็ก หรือแบบตรวจจับบอโลหะ กระดาษ

โหลดเซลล์ Load Cell

เซนเซอร์สำหรับวัดแรงดึง และกด สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทำเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน ใช้สัญญาณเอาท์พุตเป็น mV/V เพื่อนำไปใช้งาน

เซนเซอร์วัดระดับ Level Sensor

เซนเซอร์วัดระดับ Level Sensor

เซนเซอร์วัดระดับของของเหลว เช่น น้ำ หรือของแข็ง เช่น อาหารสัตว์ สามารถวัดค่า และควบคุมระดับได้ มีทั้งแบบใบพัด สวิตซ์ลูกลอย คาปาซิทีฟ และแบบใช้คลื่นในการวัด

โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ Photoelectric Sensors

ใช้ตรวงจับวัตถุโดยใช้แสง ซึ่งมีทั้งแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็น เมื่อมีวัตถุตัดผ่านจะส่งสัญญาณเอาท์พุตออกมาเข้าคอนโทรลเลอร์ สามารถตรวจจับชิ้นงานที่เคลื่อนที่ความเร็วสูงได้

เอ็นโค้ดเดอร์ Encoder

ใช้สำหรับวัดความเร็วรอบของเครื่องจักร มอเตอร์ หรือใช้วัดตำแหน่งการหมุน Rotary Encoder และการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น Linear Encoder สามารถต่อตรงกับคอนโทรลเลอร์ได้

RFID ระบบระบุตัวตน

RFID ระบบระบุตัวตน

เป็นระบบการระบุ หรือยืนยันตัวตน ซึ่งใช้หลักการของคลื่นความถี่วิทยุในการอ่านค่า Tag ที่ถูกบรรจุข้อมูลเอาไว้ เมื่อชิ้นงานที่ถูกติด Tag วิ่งผ่านตัวอ่าน RFID ก็สามารถระบุชิ้นงานได้

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ Fiber Optic Sensor

ใช้แสงในการตรวจจับเหมือน Photoelectric Sensor แต่จำเป็นต้องใช้ท่อนำแสง และตัวขยายสัญญาณ เหมาะสำหรับตรวจจับชิ้นงานที่เคลื่อนที่ความเร็วสูง ขนาดเล็ก เช่น น็อต ขาไอซี

เซนเซอร์วัดความดัน Pressure Sensors

เซนเซอร์วัดความดัน สามารถวัดค่าความดันของอากาศ หรือของเหลว น้ำ แล้วส่งสัญญาณเอาท์พุตออกเป็น Analog 0-10VDC, 4..20mA, 2 Wires บางรุ่นมีมีหน้าจอแสดงผล

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น Temperature and Humidity Sensors

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น Temperature and Humidity Sensors

เซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิ หรือความชิ้น มีทั้งแบบทนอุณหภูมิสูง สำหรับอุตสาหกรรม เช่น เทอร์โมคัปเปิ้ล อาร์ทีดี PT100 หรือใช้ในระบบคลังสินค้า เพื่อเก็บข้อมูล Data logging

อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ Ultrasonic Sensor

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ หรือวัดระยะทางโดยใช้คลื่นเสียงส่งออกไป แล้วสะท้อนกับวัตถุ มีระยะตรวจจับได้ไกล เซนติเมตร และหลายเมตร ให้สัญญาณเอาท์พุตแบบ Analog และ Digital

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล Flow Meter

ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของของไหลที่อยู่ในท่อ มีหลายหลักการ เช่น ใช้ใบพัด ใช้คลื่น ใช้สนามแม่เหล็ก ซึ่งให้สัญญาณเอาท์พุต Digital, Pulse หรือ Analog 4..20mA 0-10V.

เซฟตี้รีเลย์ Safety Relay Module

เซฟตี้รีเลย์ Safety Relay Module คืออุปกรณ์สำหรับต่อเซนเซอร์, อุปกรณ์อินพุต เช่น Safety Switch ถูกใช้กับการควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น SIL Functional Safety, IEC61508 และ IEC 61511

เซฟตี้ Rope Pull Switch

เซฟตี้ Rope Pull Switch คืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งรอบบริเวณปฎิบัติงาน โดยใช้สายสลิงขึงโดยรอบ เมื่อเกิดปัญหา หรืออุบัติเหตุสามารถดึงที่สายสลิงเพื่อหยุดเครื่่องจักรหรือ แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้ นิยมใช้งานในพื้นที่บริเวณกว้าง

ฟุตสวิทช์ Foot Switch

ฟุตสวิทช์ Foot Switch คือเซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างและการทำงานเหมือน Limit Switch เนื่องจากมีตัว Limit Switch, Micro Switch อยู่ด้านใน แต่ออกแบบทางกลไกให้ทำงานโดยการเหยียบจากเท้า  เพื่อควบคุมเครื่องจักร

สวิทช์แม่เหล็ก Magnetic Safety Switch

สวิทช์แม่เหล็ก Magnetic Safety Switch คือเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้หลักการของสนามแม่เหล็กในการทำให้สวิทซ์ทำงาน โดยจะมี 2 ส่วน คือส่วนของแม่เหล็ก และส่วนของ Reed Switch นิยมใช้ติดตั้งที่ประตู หน้าต่างเครื่องจักร

ไมโครสวิทช์ Micro Switch

ไมโครสวิทช์ Micro Switch คือเซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างและการทำงานเหมือน Limit Switch แต่จะมีระยะการทำงานหรือ Stroke ที่สั้นกว่า ทำให้การทำงานเร็วกว่า แต่ไม่ค่อยเหมาะกับงานหนัก Heavy เนื่องจากโครงสร้างเล็ก

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย Safety Laser Scanner

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย Safety Laser Scanner เป็นเซนเซอร์แสงชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้า กันการชน สามารถสแกนได้ 180 องศา นิยมใช้ในงาน Safety เช่น ติดตั้งที่รถ AGV, Forklift ในขณะเคลื่่อนที่

เซฟตี้ลิมิตสวิทซ์ Safety Limit Switch

เซฟตี้ลิมิตสวิทซ์ Safety Limit Switch เป็นเซ็นเซอร์สวิทซ์ที่ออกแบบมาสำหรับงานเซฟตี้โดยเฉพาะ มีความแน่นอนสูง และความทนทาน และมีมาตรฐานรองรับ เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเลวร้าย เช่น ฝุ่น น้ำมาก

ม่านแสงนิรภัย Area Sensor and Safety Light Curtain

ม่านแสงนิรภัย Area Sensor and Safety Light Curtain คือ เซ็นเซอร์แสงแบบตัวรับและตัวส่ง ใช้จำกัดพื้นที่การทำงาน และนิยมใช้ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องตัด หุ่นยนต์ ที่อาจเกิดกับผู้ปฎิบัติ เช่น มือ แขน และนิ้ว

เซฟตี้สวิทซ์ประตู Door Safety Switch

เซฟตี้สวิทซ์ประตู Door Safety Switch เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ติดตั้งที่ประตู โดยทำงานคล้าย Limit Switch มีโครงสร้างเหมือนมือจับประตู สามารถใช้แทนมือจับประตูได้ มีฟังก์ชั่นป้องกันอันตรายกรณีที่ผู้ปฎิบัติงานถูกล็อคด้านใน

หน้าจอทัชสกรีน HMI Touch Screen

หน้าจอทัชสกรีน HMI Touch Screen

หน้าจอทัชสกรีน HMI Touch Screen คือ หน้าจอแสดงผลกระบวนการผลิต หรือการทำงานของเครื่องจักร สามารถใช้เป็นอุปกรณ์รับและแสดงผล คำสั่งการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการใช้ โดยใช้การสัมผัส นิยมใช้งานกับ PLC

เครื่องนับจำนวน Counter

เครื่องนับจำนวน Counter คือ ตัวนับจำนวนชิ้นงาน หรือระยะทาง ซึ่งสามารถนับค่าขึ้นหรือลงได้ โดยอาศัยสัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์ทางด้านอินพุต เช่น Proximity, Photoelectric, Encoder, Limit Switch และตั้งค่า Output ได้

ระบบควบคุมระยะไกล RTU System

ระบบควบคุมระยะไกล RTU System คือ ตัวคอนโทรลเลอร์เช่นเดียวกับ PLC แต่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในระยะไกล และมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสูง เช่น ระบบ SCADA, DCS ซึ่งนิยมใช้การเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

เครื่องตั้งเวลา Timer

เครื่องตั้งเวลา Timer คือ คอนโทรลเลอร์ที่สามารถตั้งค่าเวลา เพื่อหน่วงเวลา On-Delay, Off-Delay มีทั้งแบบ Digital และ Analog บางรุ่นสามารถตั้งค่าเป็น วัน เดือน ปี หรือตั้งค่าวันหยุดได้ เช่นการควบคุมกริ่งในโรงเรียน

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Temperature Controller

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Temperature Controller คือ คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ PID, Fuzzy, On-Off ในการควบคุม สามารถแสดงผลของค่าที่ต้องการควบคุม รวมถึงตั้งค่าการควบคุมเป็นตัวเลขได้ นิยมใช้ ควบคุมเตาเผา หม้อต้ม

พีแอลซี Programmable Logic Controller

พีแอลซี Programmable Logic Controller คือ ตัวคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ และแก้ไขใหม่ได้ตามความต้องการ นิยมใช้ภาษา Ladder ในการทำงาน ทำให้ระบบการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

ตัวแปลงสัญญาณ Signal Converter

ตัวแปลงสัญญาณ Signal Converter

ตัวแปลงสัญญาณ Signal Converter คือ อุปกรณ์จัดการสัญญาณทางไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในรูปสัญญาณมาตรฐานเพื่อให้เหมาะกับตัวอินพุตของคอนโทรลเลอร์ เช่น การแปลงสัญญาณ 0-10VDC เป็น 4-20mA หรือ T/C เป็น 4-20mA

ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ VFD Inverter

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ แบบ 3 เฟส Induction Motor ที่ใช้หลักการปรับความถี่ของไฟฟ้า และช่วยในการกลับทางหมุนของมอเตอร์ มีทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส อินพุต

ซอฟสตาร์ท มอเตอร์ Soft Start Motor

อุปกรณ์ช่วยลดกระแสกระชากในการ Start และ Stop Motor แบบ AC 3 Phase Induction Motor เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้ารอบข้างจากไฟฟ้าตก สายพาน ตลับลูกปืน

ไฟหมุนและสัญญาณไฟเตือน Warning Light

ไฟเตือนการทำงาน หรือแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร หรือป้องกันอันตรายในพื้นที่นั้นๆ มีทั้งแบบ LED, Bulb, Flash Xenon บางรุ่นมีเสียงเตือน และมีสีให้เลือกใช้งาน

ทาวเวอร์ไลท์ Tower Light

ไฟเตือนการทำงาน หรือแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร เป็นชั้น มีตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ชั้น มีทั้งแบบ LED, Bulb บางรุ่นมีเสียงเตือน แต่ละชั้นสามารถเลือกสีได้ เช่น แดง เขียว

ไซเรนและเสียงสัญญาณเตือนภัย Siren and Warning Sound

สัญญาณเสียง ไซเรนเตือนการทำงาน สถานะการทำงานของเครื่องจักร หรือป้องกันอันตรายในพื้นที่นั้นๆ มีทั้งแบบใช้ไฟฟ้า ใช้ลม ให้เสียงดังสูงถึง 135dB สามารถเลือกเสียงได้

นิวเมติกส์ Pneumatics

นิวเมติกส์ Pneumatics คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง เช่น กระบอกสูบ ใช้เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล โซลีนอยด์วาล์ว ใช้ควบคุมลม ปลั๊กตัวผู้ตัวเมีย คอนเนคเตอร์

ไฮดรอลิค Hydraulics

ไฮดรอลิค Hydraulics คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานในรูปของอัตราการไหลและความดัน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เช่น กระบอกไฮดรอลิค วาวล์ ตัววัดความดันน้ำมัน

ระบบส่งกำลัง Power Transmission

ระบบส่งกำลัง Power Transmission คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบส่งกำลังจากต้นกำลังไปยังโหลด เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด เช่น Coupling, Belt, Pulley, Chain, Bearing โดยอุปกรณ์เหล่านี้ต้องเลือกให้เหมาะกับงานที่ใช้

Login

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save