รุ่นสินค้าแมคเนติกคอนแทกเตอร์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ราคาดี สินค้าพร้อมส่ง

ตารางราคาสินค้าแมคเนติกคอนแทกเตอร์ ขนาด 10 - 50 แอมป์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Type (AC coil operated) รุ่น (คอยล์ AC) S-T10 S-T12 S-T20 S-T21 S-T25 S-T35 S-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท) 560 770 1,120 1,320 1,620 2,200 2,700
Type (DC coil operated) รุ่น (คอยล์ DC) - SD-T12 SD-T20 SD-T21 - SD-T35 SD-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท) - 2,300 2,600 2,700 - 4,000 6,200
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์) MSO-T10 MSO-T12 MSO-T20 MSO-T21 MSO-T25 MSO-T35 MSO-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท) 1,030 1,270 1,650 1,870 2,150 2,700 4,300
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์) KP MSO-T10KP MSO-T12KP MSO-T20KP MSO-T21KP MSO-T25KP MSO-T35KP MSO-T50KP
ราคาต่อหน่วย (บาท) 1,540 2,000 2,360 2,770 3,150 3,650 4,600
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์+กล่อง) MS-T10 MS-T12 - MS-T21 MS-T25 MS-T35 MS-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท) 1,800 2,200 - 2,800 3,600 4,000 5,800
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์+กล่อง+ปุ่มกด) MS-T10PM MS-T12PM - MS-T21PM MS-T25PM MS-T35PM MS-T50PM
ราคาต่อหน่วย (บาท) 3,000 3,400 - 4,500 5,800 6,000 8,800
อะไหล่ คอยล์ (Coil AC)
ราคาต่อหน่วย (บาท) 430 430 430 550 550 600 600
Conventional free air thermal current lth (A) 20 20 20 32 32 60 80
3-Phase AC motor category AC3 AC380-440V Current (A) 9 12 18 23 30 40 48
KW (HP) 4(5.5) 5.5(7.5) 7.5(10) 11(15) 15(20) 18.5(25) 22(30)
AC220 Current (A) 11 13 18 25 30 40 55
KW (HP) 2.5(3.3) 3.5(4.5) 4.5(6) 5.5(7.5) 7.5(10) 11(15) 15(20)
Auxiliary contacts 1 NO 1 NO + 1 NC 1 NO + 1 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC

หมายเหตุ:

 • ราคาสินค้ายังไม่รวมส่วนลด
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคา MSO, MS และ MS-PM รวมโอเวอร์โหลดรีเลย์ ชนิด 2 elements
 • Coil Rating : S-T10 to S-T100; AC24V, AC48V (48-50), AC100V (100-127), AC200V (200-240), AC400V (380-440), AC500V (460-550)
 • Coil Rating : S-N125 to S-N800; AC100V (100-127), AC200V (200-240), AC400V (380-440)
 • * ใช้ร่วมกับ S-T21 ให้ปรับค่าได้ ตั้งแต่ 18-22A

ตารางราคาสินค้าโอเวอร์โหลดรีเลย์ ขนาด 10 - 50 แอมป์ Thermal Overload Relay มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Heater specify (Setting range) A 0.12(0.1-0.16) 0.24(0.2-0.32)
0.17(0.14-0.22) 0.35(0.28-0.42)
0.24(0.2-0.32) 0.5(0.4-0.6)
0.35(0.28-0.42) 0.7(0.55-0.85)
0.5(0.4-0.6) 0.9(0.7-1.1)
0.7(0.55-0.85) 1.3(1-1.6)
0.9(0.7-1.1) 1.7(1.4-2)
1.3(1-1.6) 2.1(1.7-2.5)
1.7(1.4-2) 2.5(2-3)
2.1(1.7-2.5) 3.6(2.8-4.4)
2.5(2-3) 5(4-6)
3.6(2.8-4.4) 6.6(5.2-8)
5(4-6) 9(7-11)
6.6(5.2-8) 11(9-13)
9(7-11) 15(12-18)
11(9-13) *22(18-26)
15(12-18) 29(24-34)
35(30-40)
42(34-50)
TYPE TH-T18 TH-T25 TH-T50
ราคาต่อหน่วย (บาท) 2 elements 620 640 720
ราคาต่อหน่วย (บาท) 3 elements w/phase failure (KP) 950 990 1,100

หมายเหตุ:

 • ราคาสินค้ายังไม่รวมส่วนลด
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Coil Rating : S-T10 to S-T100; AC24V, AC48V (48-50), AC100V (100-127), AC200V (200-240), AC400V (380-440), AC500V (460-550)
 • Coil Rating : S-N125 to S-N800; AC100V (100-127), AC200V (200-240), AC400V (380-440)
 • * ใช้ร่วมกับ S-T21 ให้ปรับค่าได้ ตั้งแต่ 18-22A

ตารางราคาสินค้าแมคเนติกคอนแทกเตอร์ ขนาด 65 - 800 แอมป์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Type (AC coil operated) รุ่น (คอยล์ AC) S-T65 S-T80 S-T100 S-N125 S-N150 S-N180 S-N220 S-N300 S-N400 S-N600 S-N800
ราคาต่อหน่วย (บาท) 3,300 4,700 5,200 7,300 10,500 12,100 16,300 25,300 32,300 68,200 99,000
Type (DC coil operated) รุ่น (คอยล์ DC) SD-T65 SD-T80 SD-T100 SD-N125 SD-N150 - SD-N220 SD-N300 SD-N400 SD-N600 SD-N800
ราคาต่อหน่วย (บาท) 6,400 12,100 13,200 16,500 19,300 - 29,700 36,300 39,000 118,000 128,000
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์) MSO-T65 MSO-T80 MSO-T100 MSO-N125 MSO-N150 MSO-N180 MSO-N220 MSO-N300 MSO-N400 - -
ราคาต่อหน่วย (บาท) 5,000 7,000 8,800 11,400 14,900 18,200 26,400 35,200 44,000 - -
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์) KP MSO-T65KP MSO-T80KP MSO-T100KP MSO-N125KP MSO-N150KP MSO-N180KP MSO-N220KP MSO-N300KP MSO-N400KP - -
ราคาต่อหน่วย (บาท) 5,400 7,500 9,200 12,000 15,500 19,000 27,200 35,800 44,600 - -
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์+กล่อง) MS-T65 MS-T80 MS-T100 MS-N125 MS-N150 MS-N180 MS-N220 MS-N300 MS-N400 - -
ราคาต่อหน่วย (บาท) 7,200 9,400 11,500 16,000 20,400 26,500 31,000 64,000 71,500 - -
Type (ชุดแมกเนติก+โอเวอร์โหลดรีเลย์+กล่อง+ปุ่มกด) MS-T65PM MS-T80PM MS-T100PM - - - - - - - -
ราคาต่อหน่วย (บาท) 9,400 12,800 13,200 - - - - - - - -
อะไหล่ คอยล์ (Coil AC)
ราคาต่อหน่วย (บาท) 1,450 1,450 2,000 2,120 2,120 2,800 2,800 4,500 4,500 12,700 12,700
ชุดทองขาว (Contact kits)
ราคาต่อหน่วย (บาท) 6,100 7,500 8,100 10,400 11,000 16,000 20,000 31,000
Conventional free air thermal current lth (A) 100 120 150 150 200 260 260 350 450 800 1000
3-Phase AC motor category AC3 AC380-440V Current (A) 65 85 105 125 150 180 250 300 400 630 800
KW (HP) 30(40) 45(60) 55(75) 60(80) 75(100) 90(125) 132(180) 160(210) 220(300) 330(450) 440(600)
AC220-240V Current (A) 65 85 105 120 150 180 250 300 400 630 800
KW (HP) 18.5(25) 22(30) 30(40) 37(50) 45(60) 55(75) 75(100) 90(125) 125(170) 190(250) 220(300)
Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC

หมายเหตุ:

 • ราคาสินค้ายังไม่รวมส่วนลด
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคา MSO, MS และ MS-PM รวมโอเวอร์โหลดรีเลย์ ชนิด 2 elements
 • Coil Rating : SD-T12 to SD-T100 : DC12V, DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, DC200V, DC220V
 • Coil Rating : SD-N125 to SD-N800 : DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, DC220V

ตารางราคาสินค้าโอเวอร์โหลดรีเลย์ ขนาด 65 - 800 แอมป์ Thermal Overload Relay มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Heater specify (Setting range) A 15(12-18) 42(34-50) 82(65-100) 105(85-125) 250(200-300)
22(18-26) 54(43-65) 105(85-125) 125(100-125) 330(260-400)
29(24-34) 67(54-80) 125(100-125) 150(120-180) 500(400-600)
35(30-40) 82(65-100) 150(120-180) 180(140-220) 660(520-800)
42(34-50) 105(82-125) 180(140-220) 250(200-300)
54(43-65 125(100-150) 210(170-250) 330(260-400)
67(54-80)
82(65-100) ** TH-N600 จะต้องใช้งานร่วมกับ Cureent Transformers (ราคาไม่รวม CT)
250A + CT400/5A 15VA
330A + CT500/5A 15VA
500A + CT750/5A 15VA 660A + CT1000/5A 40VA
TYPE TH-T65 TH-T100 TH-N120(TA) TH-N220RH TH-N400RH TH-N600 **
ราคาต่อหน่วย (บาท) 2 elements 1,060 1,180 1,820 1,930 4,620 5,200 720
ราคาต่อหน่วย (บาท) 3 elements w/phase failure (KP) 1,400 1,560 2,420 2,530 5,400 5,800 1,100

หมายเหตุ:

 • ราคาสินค้ายังไม่รวมส่วนลด
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคา MSO, MS และ MS-PM รวมโอเวอร์โหลดรีเลย์ ชนิด 2 elements
 • Coil Rating : SD-T12 to SD-T100 : DC12V, DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, DC200V, DC220V
 • Coil Rating : SD-N125 to SD-N800 : DC24V, DC48V, DC110V, DC125V, DC220V

ตารางราคาอุปกรณ์เสริมสำหรับคอนแทกเตอร์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

MS-SERIES   AUX. CONTACT  MECHANICAL INTERLOCK 
PART  AUX. CONTACT   PRICE  PART  PRICE
NO NC
 S-T10, 12, 20  UT-AX2 1A1B 1 1 610  UT-ML11 910
 UT-AX4 2A2B 2 2 660
 S-T21, 25, 35, 50  UT-AX11 1 1 680  UN-ML21 940
 S-T65, 80  UN-AX2 1A1B 1 1 610
 UN-AX4 1A1B 2 2 660
 UN-AX11 1 1 680
 S-T100, S-N125  UN-AX80 1 1 750  UN-ML80 1,380
 S-N150  UN-AX150 1 1 750  UN-ML150 1,410
 S-N180, 220, 300, 400  UN-ML220 1,650
 S-N600, 800  UN-AX600 2 2 5,500  -  -

หมายเหตุ:

 • ราคาสินค้ายังไม่รวมส่วนลด
 • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Magnetic Contactor ของ Mitsubishi ที่ บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ป จำกัด และผ่านช่องทาง Application Line หรือติดตาม Facebook Page ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

Login

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save