ประเภทของเครื่องชั่งน้ำหนัก (Weighing Scale) มีแบบไหนบ้าง มาดูกัน

เครื่องชั่งน้ำหนักหรือ Weighing Scale นั้นมีใช้กันมานานตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้ในการหาค่าปริมาณทางฟิสิกส์ ซึ่งก็คือมวล โดยเราสามารถแบ่งเครื่องชั่งน้ำหนักเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามหลักการทำงานได้ ได้ดังนี้ เครื่องชั่งระบบแมคคานิกส์ (Mechanical Scale) หรือเครื่องชั่งแบบไม่ใช้ไฟฟ้า โดยใช้หลักการของคานถ่วงดุลน้ำหนัก หลักการของสปริง เพื่อให้เกิดแรงกดหรือแรงดึงแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งมาแสดงที่ค่าหน้าจอโดยการส่งผ่านแรงทางกล หรืออาศัยกลไกต่างๆ ภายใน เช่น เครื่องชั่งแบบเข็ม เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งคานเลื่อน เครื่องชั่งแขวน มีข้อดีคือมีความทนทาน ราคาไม่แพงมาก (ขึ้นอยู่กับความแม่นยำ) ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรมาก แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องชั่งแบบนี้จะมีความละเอียดไม่สูงมากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการแสดงผลแบบสเกล และค่า Uncertainty of Measurement เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Scales) เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการทำงาน มีความเที่ยงตรงสูง สามารถเชื่อต่อข้อมูลกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องชั่งแบบนี้มีประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Load Cell โหลดเซลล์จะทำหน้าที่เป็นตัวรับแรงกดแล้วส่งสัญญาณ Analog หรือ Digital ออกไปยังส่วนประมวลผล […]