อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้ คืออะไร? แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย

อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ (Inductive proximity sensor) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้ สวิตช์ (Inductive Proximity Switch) นั้นคือ พร็อกซิมิตี้สวิตช์ ประเภทหนึ่ง ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแบบไม่ต้องสัมผัส ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ที่ด้านหน้าของตัวพร็อกซิมิตี้ การทำงานจึงแตกต่างจากตัวลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) ซึ่งจำเป็นต้องมีวัตถุเคลื่อนที่มาชนก้านหรือแขนของลิมิตซึ่งทำงานโดยอาศัยกลไกภายใน (Mechanical contact) พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ (Proximity Sensor) สามารถแบ่งเป็น  ประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ (Inductive Proximity Sensor) คาปาซิทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ (Capacitive Proximity Sensor) Inductive Proximity Sensor เป็นพร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม แต่ระยะในการตรวจจับ […]

วิธีแปลงสัญญาณมาตรฐานเข้าคอนโทรลเลอร์ PLC และ Data Logger

ตัวแปลงสัญญาณ หรือ Signal Converter, Signal Transmitter คือ   ประเภทของตัวแปลงสัญญาณ Signal Converter, Signal Transmitter มีแบบไหนบ้าง Analog Signal Converter Digital Signal Converter ตัวแปลงสัญญาณ Signal Converter, Signal Transmitter สามารถแปลงสัญญาณทางฟิสิกส์อะไรได้บ้าง AC/DC Voltage converter AC/DC Current converter Resistance converter  Frequency converter Temperature converter (RTD, PT100) Temperature converter (Thermocouple) Temperature converter (NTC) Load Cell converter (Strain gauge Signal Converter) Output ของ Signal […]